Werken aan de weg voor de toekomst. Hoe die er uit ziet is vaak onzeker, maar dit wordt concreet als het gaat om de infrastructuur van Nederland. Een netwerk van wegen die met elkaar in verbinding worden gebracht waardoor mensen dagelijks een stukje dichter bij hun toekomst komen.

Delta Technologie en Advies B.V. werkt aan deze infrastructuur. Als specialistisch en onafhankelijk adviesbureau zijn wij in staat tijdens omvangrijke, maar ook kleinschalige infraprojecten advies uit te brengen en diverse kwaliteitscontroles uit te voeren. Onze mensen beschikken over de expertise en kennis die gecombineerd wordt met een modern wagenpark en specialistische apparatuur.

Een partner voor de toekomst

Wij bewegen mee met onze opdrachtgever, waar die zich in Nederland ook mag bevinden, en dragen bij aan de productontwikkeling en realisatie van omvangrijke projecten. Als betrouwbare partner bieden wij al jaren zekerheid voor onze opdrachtgevers. Dit doen wij door vakkundig te zijn in onze kwaliteitscontroles, service en projectbegeleiding.

Laboratorium

Delta Technologie en Advies B.V beschikt over een modern laboratorium op eigen locatie. Ons specialisme om kwaliteitscontroles uit te voeren wordt ondersteund door de mogelijkheid om op locatie een mobiel laboratorium in te richten waar ter plaatse een scala aan proeven uitgevoerd kunnen worden.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is voor Delta Technologie en Advies B.V. geen nieuw fenomeen;
Al een aantal jaar zijn wij druk bezig met de duurzaamheid van onze eigen organisatie in kaart te brengen en hier verbeteringen in aan te brengen, de aandacht voor mens en milieu staat hierbij centraal.
Dit komt o.a. tot uitdrukking doordat wij zoveel mogelijk duurzame materialen gebruiken.
We letten hierbij op het energieverbruik in en rond onze vestiging; door het toepassen van zonnepanelen is onze vestiging geheel zelfvoorzienend qua stroom,
euro 6 motors, elektrische auto, geen gasaansluiting en bevind onze vestiging zich op een perceel van ruim 5 hectare groen.
Tevens is afvalscheiding bij Delta Technologie en Advies B.V.  in vergaande mate doorgevoerd waarbij herbruikbare producten aan gespecialiseerde verwerkingsbedrijven worden aangeboden.
Door middel van deze toepassingen wil Delta Technologie en Advies B.V. op deze manier een bijdrage leveren aan de bewustwording van de CO2 uitstoot om op een zorgvuldige wijze met het milieu om te gaan.

 

Delta Technologie en Advies B.V.Een betrouwbare partner die met u samenwerkt aan de toekomst, daar staat Delta Technologie en Advies B.V. voor.