Beschrijving

 

Werkzaamheden: Grootschalig onderhoud Gemeente Helmond

Bij  het grootschalig onderhoud Gemeente Helmond is Delta Technologie en Advies B.V. betrokken geweest bij diverse werkzaamheden , zoals;  diverse laboratoriumonderzoeken, asfaltboringen en nucleaire asfaltmetingen conform RAW 2015.

 

Over het project