01 apr 2020

Werkzaamheden: Asfaltonderzoek Delta Technologie en Advies B.V. heeft voor de opdrachtgever boringen en laboratoriumonderzoeken uitgevoerd voor het bepalen van de laagopbouw van de verhardingsconstructie en ter bepaling van de het aanwezige PAK gehalte van de diverse asfaltlagen. Het onderzoek ter hoogte van de aangegeven locaties word tot bovenkant fundering onderzocht met behulp van een asfalt […]

30 mrt 2020

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam Werkzaamheden: Controleren van verdichtingen, advies, kwaliteitsmetingen Delta Technologie en Advies B.V. heeft tijdens de realisatie van de Rotterdamse Markthal midden in het centrum van Rotterdam dit prestigieuse project mede begeleid. Het gebouw bied naast een overdekte versmarkt ook onderdag aan horeca, winkel, huur-en koopwoningen en een vier etages diepe garage met 1200 parkeervakken. […]

09 feb 2018

  Werkzaamheden: Grootschalig onderhoud Bij  het grootschalig onderhoud is Delta Technologie en Advies B.V. betrokken geweest bij diverse werkzaamheden , zoals;  diverse laboratoriumonderzoeken, asfaltboringen en nucleaire asfaltmetingen conform RAW 2015.  

09 feb 2018

  Werkzaamheden:  Indringingsweerstand Delta Technologie en Advies B.V. heeft voor de opdrachtnemer onderzoek uitgevoerd om de indringingsweerstand van het ( aangebrachte) zand te bepalen onder de funderingsstroken en poeren. Het onderzoek is met behulp van een handsondeerapparaat uitgevoerd, deze worden naar ratio verdeeld over de funderingsstroken en poeren.