Beschrijving

 

Werkzaamheden: Project Onderdoorgang De Hoven Zutphen N345

Delta Technologie en Advies B.V. heeft  voor opdrachtnemer ProRail diverse kwaliteitsmetingen verricht t.b.v. grondverbetering, zand in ophoging en zand in zandbed aangaande het project Onderdoorgang De Hoven Zutphen. Door middel van  nucleaire metingen, steekringen en een sondeerapparaat werd de draagkracht bepaald van de verdichting en draagkracht van het aangebrachte zand conform RAW 2015.
De Nieuwe rondweg kruist de spoorlijn Zutphen – Arnhem ter hoogte van het Tondense Einkpad. Hier werd in het weekend van 9 en 10 december 2017 het treinverkeer stilgelegd om een nieuwe spoormoot in te rijden. In 2 dagen tijd is het spoor verwijderd, de spoordijk afgegraven, de tunnel ingereden, de dijk weer aangevuld en het spoor weer teruggebouwd.

 

Over het project