Beschrijving

Werkzaamheden: Asfaltonderzoek

Delta Technologie en Advies B.V. heeft voor de opdrachtgever boringen en laboratoriumonderzoeken uitgevoerd voor het bepalen van de laagopbouw van de verhardingsconstructie en ter bepaling van de het aanwezige PAK gehalte van de diverse asfaltlagen.
Het onderzoek ter hoogte van de aangegeven locaties word tot bovenkant fundering onderzocht met behulp van een asfalt boorwagen.

Over het project