Beschrijving

 

Werkzaamheden:  Indringingsweerstand

Delta Technologie en Advies B.V. heeft voor de opdrachtnemer onderzoek uitgevoerd om de indringingsweerstand van het ( aangebrachte) zand te bepalen onder de funderingsstroken en poeren. Het onderzoek is met behulp van een handsondeerapparaat uitgevoerd, deze worden naar ratio verdeeld over de funderingsstroken en poeren.

Over het project