09 feb 2018

  Werkzaamheden: Diverse laboratoriumonderzoeken en kwaliteitsmetingen van het zandpakket. In de periode van Juli 2017 tot heden heeft Delta Technologie en Advies B.V. tijdens de omleg/verbreding van de N206 (Rijnlandroute) de opdrachtnemer Comol5 ondersteund bij het maken van de kwaliteitscontroles tijdens de uitvoering van het aanbrengen en verdichten van het zandpakket.

09 feb 2018

  Werkzaamheden: Toetsen van draagkracht en bepalen van de verdichting conform RAW 2015. Delta Technologie en Advies B.V. is betrokken geweest bij diverse werkzaamheden, zoals; het toetsen van de draagkracht, het bepalen van de verdichting van de aangebrachte klei onder de werkvloer en het bepalen van de verdichting van de aangebrachte fundering conform RAW 2015 van […]

09 feb 2018

  Werkzaamheden: Grootschalig onderhoud Gemeente Helmond Bij  het grootschalig onderhoud Gemeente Helmond is Delta Technologie en Advies B.V. betrokken geweest bij diverse werkzaamheden , zoals;  diverse laboratoriumonderzoeken, asfaltboringen en nucleaire asfaltmetingen conform RAW 2015.  

09 feb 2018

  Werkzaamheden: Project Onderdoorgang De Hoven Zutphen N345 Delta Technologie en Advies B.V. heeft  voor opdrachtnemer ProRail diverse kwaliteitsmetingen verricht t.b.v. grondverbetering, zand in ophoging en zand in zandbed aangaande het project Onderdoorgang De Hoven Zutphen. Door middel van  nucleaire metingen, steekringen en een sondeerapparaat werd de draagkracht bepaald van de verdichting en draagkracht van het aangebrachte […]

01 mrt 2015

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam Werkzaamheden: Controleren van verdichtingen, advies, kwaliteitsmetingen Delta Technologie en Advies B.V. heeft tijdens de realisatie van de Rotterdamse Markthal midden in het centrum van Rotterdam dit prestigieuse project mede begeleid. Het gebouw bied naast een overdekte versmarkt ook onderdag aan horeca, winkel, huur-en koopwoningen en een vier etages diepe garage met 1200 parkeervakken. […]

27 feb 2015

  Werkzaamheden: Controleren van verdichtingen, druksterkte en civieltechnische keuringen Delta Technologie en Advies B.V is van juli 2017 tot heden betrokken bij diverse werkzaamheden, waaronder het controleren van verdichtingen, druksterkte en civieltechnische keuringen conform RAW 2015, tijdens de aanleg van de gebonden fundering MRS. Terrein Rotterdam.